Nagkampo sila sa Efes Damim, sa gitna ng Soco at Azeka. At nangyari, habang siya'y nananatili ng pananalangin sa harap ng Panginoon, ay pinagmamasdan ni Eli ang kaniyang bibig. 1 Tinipon ng mga Filisteo ang mga sundalo nila sa Soco na sakop ng Juda para makipagdigma. 19At sila'y bumangong maaga ng kinaumagahan, at sumamba sa Panginoon, at bumalik, at umuwi sa kanilang bahay sa Ramatha; at nakilala ni Elcana si Ana na kaniyang asawa; at inalaala siya ng Panginoon. 26At sinabi niya, Oh panginoon ko, alangalang sa buhay ng iyong kaluluwa, panginoon ko, ako ang babaing tumayo sa siping mo rito, na nanalangin sa Panginoon. 1:1 May isa ngang lalake na taga Ramathaim-sophim, sa lupaing maburol ng Ephraim, at ang pangalan niya'y Elcana, na anak ni Jeroham, na anak ni Eliu, na anak ni Thohu, na anak ni Suph na Ephraimita: . At nangyari, nang sumapit ang panahon, na si Ana ay naglihi, at nanganak ng isang lalake; at tinawag ang pangalan niya na Samuel, na sinasabi, Sapagka't aking hiningi siya sa Panginoon. 4At pagka dumarating ang araw na si Elcana ay naghahain, ay kaniyang binibigyan ng mga bahagi si Peninna na kaniyang asawa, at ang lahat ng kaniyang mga anak na lalake at babae: At sinabi niya, Makasumpong nawa ang iyong lingkod ng biyaya sa iyong paningin. Huwag mong ibilang na babaing hamak ang iyong lingkod: sapagka't sa kasaganaan ng aking daing at ng aking pagkaduwahagi ay nagsalita ako hanggang ngayon. The Birth of Samuel. 1:1 May isa ngang lalake na taga Ramathaim-sophim, sa lupaing maburol ng Ephraim, at ang pangalan niya'y Elcana, na anak ni Jeroham, na anak ni Eliu, na anak ni Thohu, na anak ni Suph na Ephraimita: . 25At kanilang pinatay ang guyang lalake, at dinala ang bata kay Eli. 11 1 Now there was a certain man of Ramathaimzophim, of mount Ephraim, and his name was Elkanah, the son of Jeroham, the son of Elihu, the son of Tohu, the son of Zuph, an Ephrathite:: 1 May isa ngang lalake na taga Ramathaim-sophim, sa lupaing maburol ng Ephraim, at ang pangalan niya'y Elcana, na anak ni Jeroham, na anak ni Eliu, na anak ni Thohu, na anak ni Suph na Ephraimita: How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? Nguni't si Ana ay hindi umahon; sapagka't sinabi niya sa kaniyang asawa, Hindi ako aahon hanggang sa ang bata'y mahiwalay sa suso; at kung magkagayo'y aking dadalhin siya, upang siya'y pakita sa harap ng Panginoon, at tumahan doon magpakailan man. 18At sinabi niya, Makasumpong nawa ang iyong lingkod ng biyaya sa iyong paningin. How long did the wise men travel (time) before they saw the baby Jesus? 11At siya'y nanata ng isang panata, at nagsabi, Oh Panginoon ng mga hukbo, kung tunay na iyong lilingunin ang pagkapighati ng iyong lingkod, at aalalahanin mo at hindi mo kalilimutan ang iyong lingkod, kundi iyong pagkakalooban ang iyong lingkod ng anak na lalake, ay akin ngang ibibigay sa Panginoon sa lahat ng kaarawan ng kaniyang buhay, at walang pangahit na daraan sa kaniyang ulo. 3 1 Votes, 1 Samuel 1:5 1 Samuel 17. Sa gayo'y nagpatuloy ng kaniyang lakad ang babae at kumain, at ang kaniyang mukha'y hindi na malumbay. At sumagot si Ana, at nagsabi, Hindi, panginoon ko, ako'y isang babae na may diwang mapanglaw: hindi ako nakainom ng alak o inuming nakalalasing, kundi aking inihayag ang aking kaluluwa sa harap ng Panginoon. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. At siya ay sumamba sa Panginoon doon. At sinabi niya, Oh panginoon ko, alangalang sa buhay ng iyong kaluluwa, panginoon ko, ako ang babaing tumayo sa siping mo rito, na nanalangin sa Panginoon. 1 There was a certain man from Ramathaim, a Zuphite [] from the hill country of Ephraim, whose name was Elkanah son of Jeroham, the son of Elihu, the son of Tohu, the son of Zuph, an Ephraimite. What does the Old Testament say about homosexuality? What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? The Philistines were in hot pursuit of Saul and his sons, and they killed his sons Jonathan, Abinadab and Malki-Shua. The Birth of Samuel 1 Samuel 1. Ngayo'y si Eli na saserdote ay nakaupo sa upuan niya sa siping ng haligi ng pintuan ng templo ng Panginoon. Punuin mo ng langis ang iyong sungay, at ikaw ay yumaon, susuguin kita kay Isai na Bethlehemita: sapagka't ako'y naglaan sa kaniyang mga anak ng isang hari. Hindi gagawa ang ama ko ng anumang bagay, malaki man o maliit, nang hindi muna … What is the evidence that Christians are supposed to do GOOD WORKS, other than Ephesians 2:10? at bakit nagdadalamhati ang iyong puso? 15At sumagot si Ana, at nagsabi, Hindi, panginoon ko, ako'y isang babae na may diwang mapanglaw: hindi ako nakainom ng alak o inuming nakalalasing, kundi aking inihayag ang aking kaluluwa sa harap ng Panginoon. Note: The text above is just a book overview and is not part of the Bible. ” Inihandog ni Hanna si Samuel. 1 Samuel « Previous | Next » Previously ruled by judges, the people of Israel in Canaan is now being ruled under kings. 1 At sinabi ng Panginoon kay Samuel, Hanggang kailan pananangisan mo si Saul yamang aking itinakuwil siya na maging hari sa Israel? Saul 1 samuel 16 tagalog aking itinakuwil siya na maging hari sa Israel unge a David whittling options. 1 Samuel | English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible Kaya't aking ipinagkakaloob naman sa Panginoon habang siya'y nabubuhay ay ipinagkakaloob ko siya sa Panginoon. At ang lalaking ito ay umaahon sa taon-taon mula sa kaniyang bayan upang sumamba at maghain sa Panginoon ng mga hukbo sa Silo. 2 At sinabi ni Samuel, Paanong ako'y paroroon? Sign Up or Login, Now there was a certainH259 manH376 of Ramathaimzophim,H7436 of mountH2022 Ephraim,H669 and his nameH8034 was Elkanah,H511 the sonH1121 of Jeroham,H3395 the sonH1121 of Elihu,H453 the sonH1121 of Tohu,H8459 the sonH1121 of Zuph,H6689 an Ephrathite:H673, To Get the full list of Strongs: : 1 At sinabi ni Samuel kay Saul, Sinugo ako ng Panginoon upang pahiran kita ng langis na maging hari sa kaniyang bayan, sa Israel: ngayon nga'y dinggin mo ang tinig ng mga salita ng Panginoon. Ngayo'y si Eli na saserdote ay nakaupo sa upuan niya sa siping ng haligi ng pintuan ng templo ng Panginoon. At ang dalawang anak ni Eli, na si Ophni at si Phinees, na mga saserdote sa Panginoon, ay nangandoon. Why did God use 5 women with questionable pasts in Jesus' geneology? Nang magkagayo'y sumagot si Eli, at nagsabi, Yumaon kang payapa: at ipagkaloob nawa sa iyo ng Dios ng Israel ang iyong hiling na hinihingi mo sa kaniya. 1 At sinabi ng Panginoon kay Samuel, Hanggang kailan pananangisan mo si Saul yamang aking itinakuwil siya na maging hari sa Israel? At sinabi ni Elcana na kaniyang asawa sa kaniya, Ana, bakit ka umiiyak? 7At gayon ang ginagawa niya sa taon-taon, na pagka inaahon niya ang bahay ng Panginoon ay minumungkahi niyang gayon ang isa; kaya't siya'y umiiyak, at hindi kumakain. 2 At sinabi ni Samuel, Paanong ako'y paroroon? Maaari mong gamitin ang pindutan ng 'Next' at 'Previous' upang mag-navigate. 8At sinabi ni Elcana na kaniyang asawa sa kaniya, Ana, bakit ka umiiyak? Yahweh., Hanggang kailan pananangisan mo si Saul yamang aking itinakuwil siya na maging hari sa Israel that. Naghanda sila sa pakikipagdigma laban sa mga Filisteo. Ang David at Goliat ay isang kuwentong matatagpuan sa 1 Samuel 17 ng Nevi'im ng Tanakh at ng Lumang Tipan ng Bibliya na tungkol sa pagtutunggali sa pagitan ng higanteng si Goliat (binabaybay ding Goliath) na isang Filisteong taga-Gat (o taga-Gath) at ng bata pang si David na anak ni Isai (o Jesse) na Belenita; ito si David na magiging hari ng Sinaunang Israel. Sa gayo'y bumangon si Ana pagkatapos na makakain sila sa Silo at pagkatapos na sila'y makainom. At sila'y bumangong maaga ng kinaumagahan, at sumamba sa Panginoon, at bumalik, at umuwi sa kanilang bahay sa Ramatha; at nakilala ni Elcana si Ana na kaniyang asawa; at inalaala siya ng Panginoon. Unang Samuel. 1 At sinabi ni Samuel kay Saul, Sinugo ako ng Panginoon upang pahiran kita ng langis na maging hari sa kaniyang bayan, sa Israel: ngayon nga'y dinggin mo ang tinig ng mga salita ng Panginoon. At kanilang pinatay ang guyang lalake, at dinala ang bata kay Eli. 23 The Ark in Ashdod and Ekron. At ang dalawang anak ni Eli, na si Ophni at si Phinees, na mga saserdote sa Panginoon, ay nangandoon. Isaiah 9:6. Why does God choose to not let some women bear children? 17. Read 1 Samuel 1 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation 1 Samuel 1 (Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Deutsch italiano Nederlands français ქართული ენა 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska at bakit hindi ka kumakain? Pinangalanan niya itong Samuel, # 1:20 Samuel: Maaaring ang ibig sabihin, dininig ng Dios. 0 Votes. 1 See answer ... Ano ang 1 Samuel 16:7? A poem near the start of the book reveals the book's key themes: God’s opposition to the proud, exultation of the humble, faithfulness in spite of evil, and the promise of a messianic king. at bakit hindi ka kumakain? What does the Bible say about hate crimes? 18 English-Tagalog Bible. Si David at si Goliat. At siya ay sumamba sa Panginoon doon. The prophet Samuel, as last of the judges, anoints their first two kings: Saul and David. I smile at my enemies, Because I rejoice in Your salvation. ◄ 1 Samuel 13 ► Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Si Saul ay may (apat na pung) taong gulang nang siya'y magpasimulang maghari; at siya'y nagharing dalawang taon sa Israel. To Get the Full List of Definitions: 3 Si Samuel naman ay doon natutulog sa bahay ng Panginoon kung saan naroon ang Kahon ng Kasunduan. It was in 1517 that use of the division we know today, used by Protestant Bibles and adopted by Catholics, began. 0:00. volume < previous > next. hindi ba ako mabuti sa iyo kay sa sangpung anak? Punuin mo ng langis ang iyong sungay, at ikaw ay yumaon, susuguin kita kay Isai na Bethlehemita: sapagka't ako'y … Hannah’s Prayer - And Hannah prayed and said: “My heart rejoices in the Lord; My horn is exalted in the Lord. 27Dahil sa batang ito ako nanalangin; at ipinagkaloob sa akin ng Panginoon ang aking hiling na aking hiningi sa kaniya: 13Si Ana nga'y nagsasalita sa kaniyang puso; ang kaniya lamang mga labi ang gumagalaw, nguni't ang kaniyang tinig ay hindi naririnig: kaya't inakala ni Eli na siya'y lasing. How does it make sense that the stars fell to earth in Revelation and life continued? Nang magkagayo'y sumagot si Eli, at nagsabi, Yumaon kang payapa: at ipagkaloob nawa sa iyo ng Dios ng Israel ang iyong hiling na hinihingi mo sa kaniya. 24At nang kaniyang maihiwalay na sa suso, ay kaniyang iniahon, na may dala siyang tatlong guyang lalake, at isang epang harina, at isang sisidlang balat ng alak, at dinala niya siya sa bahay ng Panginoon sa Silo: at ang anak ay sanggol. Pinangalanan niya itong Samuel, # 1:20 Samuel: Maaaring ang ibig sabihin, dininig ng Dios. 1 May isa ngang lalake na taga Ramathaim-sophim, sa lupaing maburol ng Ephraim, at ang pangalan niya'y Elcana, na anak ni Jeroham, na anak ni Eliu, na anak ni Thohu, na anak ni Suph na Ephraimita: 2 At siya'y may dalawang asawa; ang pangalan ng isa'y Ana, at ang pangalan ng isa'y Peninna: at si Peninna ay may mga anak nguni't si Ana ay walang anak. 16 19 Saul Takes His Life - Now the Philistines fought against Israel; the Israelites fled before them, and many fell dead on Mount Gilboa. Sa gayo'y nagpatuloy ng kaniyang lakad ang babae at kumain, at ang kaniyang mukha'y hindi na malumbay. 28Kaya't aking ipinagkakaloob naman sa Panginoon habang siya'y nabubuhay ay ipinagkakaloob ko siya sa Panginoon. “No one is holy like the Lord, For there is none besides You, Nor is there any rock like our God. 17Nang magkagayo'y sumagot si Eli, at nagsabi, Yumaon kang payapa: at ipagkaloob nawa sa iyo ng Dios ng Israel ang iyong hiling na hinihingi mo sa kaniya. 5Nguni't si Ana ay binibigyan niya ng ibayong bahagi: sapagka't minamahal niya si Ana, bagaman sinarhan ng Panginoon ang kaniyang bahay-bata. 21At ang lalaking si Elcana, at ang buong sangbahayan niya, ay nagsiahon upang maghandog sa Panginoon ng hain sa taon-taon, at ganapin ang kaniyang panata. Huwag mong ibilang na babaing hamak ang iyong lingkod: sapagka't sa kasaganaan ng aking daing at ng aking pagkaduwahagi ay nagsalita ako hanggang ngayon. 3At ang lalaking ito ay umaahon sa taon-taon mula sa kaniyang bayan upang sumamba at maghain sa Panginoon ng mga hukbo sa Silo. 0:00. 1 Samuel 17 David and Goliath. Chapters. 9Sa gayo'y bumangon si Ana pagkatapos na makakain sila sa Silo at pagkatapos na sila'y makainom. At ang lalaking ito ay umaahon sa taon-taon mula sa kaniyang bayan upang sumamba at maghain sa Panginoon ng mga hukbo sa Silo. Ito rin ang panahon na maghahandog siya bilang pagtupad sa panata niya sa Panginoon. 1:2 At siya'y may dalawang asawa; ang pangalan ng isa'y Ana, at ang pangalan ng isa'y Peninna: at si Peninna ay may mga anak nguni't si Ana ay walang anak. 1:2 At siya'y may dalawang asawa; ang pangalan ng isa'y Ana, at ang pangalan ng isa'y Peninna: at si Peninna ay may mga anak nguni't si Ana ay walang anak. 1 Samuel × 1 Samuel 16 Study the Inner Meaning 1 At sinabi ng Panginoon kay Samuel, Hanggang kailan pananangisan mo si Saul yamang aking itinakuwil siya na maging hari sa Israel? Play / pause. Narito, ang pagsunod ay maigi kay sa hain, at ang pagdinig kay sa taba ng mga tupang lalake. The book of 1 Samuel focuses on three characters: Samuel, Saul, and David. What does it mean that Jesus is the Prince of Peace? Tagalog Bible: 1 Samuel. First Samuel Chapters (Tagalog Bible : Ang Dating Biblia – 1905 – ADB) « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20.. 25 Sa gayo'y naghintay ang babae, at pinasuso ang kaniyang anak, hanggang sa naihiwalay niya sa suso. dahil sinabi niya, “Hiningi ko siya sa Panginoon.” Inihandog ni Hanna si Samuel 21 Muling dumating ang panahon na si Elkana at ang buo niyang pamilya ay maghahandog sa Panginoon gaya ng ginagawa nila taun-taon. 2 Then they carried the ark into Dagon’s temple and set it beside Dagon() 3 When the people of Ashdod rose early the next day, there was Dagon, fallen on his face on the ground before the ark of the LordThey took Dagon and put him back in his place. Ngayo'y si Eli na saserdote ay nakaupo sa upuan niya sa siping ng haligi ng pintuan ng templo ng Panginoon. • 1 At kanilang pinatay ang guyang lalake, at dinala ang bata kay Eli. Sa gayo'y naghintay ang babae, at pinasuso ang kaniyang anak, hanggang sa naihiwalay niya sa suso. 24 English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. 12 Punuin mo ng langis ang iyong sungay, at ikaw ay yumaon, susuguin kita kay Isai na Bethlehemita: sapagka't ako'y naglaan sa kaniyang mga anak ng isang hari. Why did God allow witchcraft to seem real by allowing Samuel to rise in 1 Samuel 28? 20At nangyari, nang sumapit ang panahon, na si Ana ay naglihi, at nanganak ng isang lalake; at tinawag ang pangalan niya na Samuel, na sinasabi, Sapagka't aking hiningi siya sa Panginoon. ... May isa ngang lalake na taga Ramathaim-sophim, sa lupaing maburol ng Ephraim, at ang pangalan niya'y Elcana, na anak ni Jeroham, na anak ni Eliu, na anak ni Thohu, na anak ni Suph na Ephraimita: At siya'y may dalawang asawa; ang pangalan ng isa'y Ana, at ang pangalan ng isa'y Peninna: at si Peninna ay may mga anak nguni't si Ana ay walang anak. -- This Bible is now Public Domain. Si Ana nga'y nagsasalita sa kaniyang puso; ang kaniya lamang mga labi ang gumagalaw, nguni't ang kaniyang tinig ay hindi naririnig: kaya't inakala ni Eli na siya'y lasing. At sinabi niya, Makasumpong nawa ang iyong lingkod ng biyaya sa iyong paningin. Nguni't si Jonathan na anak ni Saul ay naliligayang mainam kay David. Si Yahweh'y hindi tumitingin nang katulad ng pagtingin ng tao. 1 There was a certain man from Ramathaim, a Zuphite [] from the hill country of Ephraim, whose name was Elkanah son of Jeroham, the son of Elihu, the son of Tohu, the son of Zuph, an Ephraimite. 7 21 Muling dumating ang panahon na si Elkana at ang buo niyang pamilya ay maghahandog sa Panginoon gaya ng ginagawa nila taun-taon. In what sense do the meek "inherit" the earth (Matthew 5:5)? This book of the Bible contains the famous story of David and Goliath. 1 Samuel 1 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 May isa ngang lalake na taga Ramathaim-sophim, sa lupaing maburol ng Ephraim, at ang pangalan niya'y Elcana, na anak ni Jeroham, na anak ni Eliu, na anak ni Thohu, na anak ni Suph na Ephraimita: 2 At siya'y may dalawang asawa; ang pangalan ng isa'y Ana, at ang pangalan ng isa'y Peninna: at si Peninna ay may mga anak nguni't si Ana ay walang anak. 17 at bakit hindi ka kumakain? 22 1 Samuel 16:7 - Nguni't sinabi ng Panginoon kay Samuel, Huwag mong tingnan ang kaniyang mukha, o ang taas ng kaniyang kataasan; sapagka't aking itinakuwil siya: sapagka't hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao: sapagka't ang tao ay tumitingin sa mukha, nguni't ang Panginoon ay tumitingin sa puso. 1 And the word of Samuel came to all Israel. 1 Samuel also said unto Saul, The LORD sent me to anoint thee to be king over his people, over Israel: now therefore hearken thou unto the voice of the words of the LORD. : 1 At sinabi ni Samuel sa buong Israel, Narito, aking dininig ang inyong tinig sa lahat na inyong sinabi sa akin, at naghalal ako ng isang hari sa inyo. at bakit nagdadalamhati ang iyong puso? May isa ngang lalake na taga Ramathaim-sophim, sa lupaing maburol ng Ephraim, at ang pangalan niya'y Elcana, na anak ni Jeroham, na anak ni Eliu, na anak ni Thohu, na anak ni Suph na Ephraimita: Peninnah had children, but Hannah had none. Home / Bible / Audio / Tagalog /-A A A + 1 Samuel . At ang lalaking si Elcana, at ang buong sangbahayan niya, ay nagsiahon upang maghandog sa Panginoon ng hain sa taon-taon, at ganapin ang kaniyang panata. What would be some hints for memorizing Scripture? 20 At si David ay tumakas mula sa Naiot sa Rama.Pero nagpunta siya kay Jonatan at nagsabi: “Ano ba ang ginawa ko?+ Anong krimen ang nagawa ko? At nangyari, nang sumapit ang panahon, na si Ana ay naglihi, at nanganak ng isang lalake; at tinawag ang pangalan niya na Samuel, na sinasabi, Sapagka't aking hiningi siya sa Panginoon. 5 After the Philistines had captured the ark of God, they took it from Ebenezer to Ashdod. Nguni't si Ana ay binibigyan niya ng ibayong bahagi: sapagka't minamahal niya si Ana, bagaman sinarhan ng Panginoon ang kaniyang bahay-bata. What time of the year was Christ’s birth? • 6 Read 1 Samuel 1 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation 1 Samuel 1 (Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Deutsch italiano Nederlands français ქართული ენა 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska At ang lalaking si Elcana, at ang buong sangbahayan niya, ay nagsiahon upang maghandog sa Panginoon ng hain sa taon-taon, at ganapin ang kaniyang panata. At siya ay sumamba sa Panginoon doon. 1 At nagsalita si Saul kay Jonathan na kaniyang anak, at sa lahat ng kaniyang mga lingkod, na kanilang patayin si David. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, “Huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan sapagkat hindi siya ang pinili ko. At ang dalawang anak ni Eli, na si Ophni at si Phinees, na mga saserdote sa Panginoon, ay nangandoon. 26 menu. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Why does the Bible say Jesus is the first begotten of the resurrection of the dead when Abraham seems to be resurrected in the parable of the rich man and Lazarus? 1 And the men of Kirjathjearim came, and fetched up the ark of the LORD, and brought it into the house of Abinadab in the hill, and sanctified Eleazar his son to keep the ark of the LORD. Is abortion OK in the cases of rape and incest. Tagalog Bible: 1 Samuel. At nang kaniyang maihiwalay na sa suso, ay kaniyang iniahon, na may dala siyang tatlong guyang lalake, at isang epang harina, at isang sisidlang balat ng alak, at dinala niya siya sa bahay ng Panginoon sa Silo: at ang anak ay sanggol. 2 Isang gabi, natutulog si Eli sa kanyang kwarto. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 16 . 2 Dahil sa batang ito ako nanalangin; at ipinagkaloob sa akin ng Panginoon ang aking hiling na aking hiningi sa kaniya: Kaya't aking ipinagkakaloob naman sa Panginoon habang siya'y nabubuhay ay ipinagkakaloob ko siya sa Panginoon. 20 ihiwalay mo ang iyong alak sa iyo. 2 He had two wives; one was called Hannah and the other Peninnah. 1 Noong mga panahong naglilingkod si Samuel sa Panginoon sa ilalim ng pangangalaga ni Eli, madalang nang makipag-usap ang Panginoon, at kakaunti na rin ang mga pangitain. At gayon ang ginagawa niya sa taon-taon, na pagka inaahon niya ang bahay ng Panginoon ay minumungkahi niyang gayon ang isa; kaya't siya'y umiiyak, at hindi kumakain. 1 Samuel 15:22 - At sinabi ni Samuel, Nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain, na gaya sa pagsunod ng tinig ng Panginoon? 1 May isa ngang lalake na taga Ramathaim-sophim, sa lupaing maburol ng Ephraim, at ang pangalan niya'y Elcana, na anak ni Jeroham, na anak ni Eliu, na anak ni Thohu, na anak ni Suph na Ephraimita: 2 At siya'y may dalawang asawa; ang pangalan ng isa'y Ana, at ang pangalan ng isa'y Peninna: at si Peninna ay may mga anak nguni't si Ana ay walang anak. Matagumpay silang maglaro. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) dahil sinabi niya, “Hiningi ko siya sa Panginoon. At siya'y may dalawang asawa; ang pangalan ng isa'y Ana, at ang pangalan ng isa'y Peninna: at si Peninna ay may mga anak nguni't si Ana ay walang anak. At siya'y nanata ng isang panata, at nagsabi, Oh Panginoon ng mga hukbo, kung tunay na iyong lilingunin ang pagkapighati ng iyong lingkod, at aalalahanin mo at hindi mo kalilimutan ang iyong lingkod, kundi iyong pagkakalooban ang iyong lingkod ng anak na lalake, ay akin ngang ibibigay sa Panginoon sa lahat ng kaarawan ng kaniyang buhay, at walang pangahit na daraan sa kaniyang ulo. 23At sinabi ni Elcana na kaniyang asawa sa kaniya, Gawin mo ang inaakala mong mabuti; maghintay ka hanggang sa maihiwalay mo siya sa suso; pagtibayin lamang ng Panginoon ang kaniyang salita. at bakit nagdadalamhati ang iyong puso? Maging hari sa Israel ng iyong ama NIV ) appearance or his height, for I have him. May isa ngang lalake na taga Ramathaim-sophim, sa lupaing maburol ng Ephraim, at ang pangalan niya'y Elcana, na anak ni Jeroham, na anak ni Eliu, na anak ni Thohu, na anak ni Suph na Ephraimita: Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao ngunit sa puso tumitingin si Yahweh.” Repleksiyon ng 1 Samuel 16:7. 1 Samuel 1:27 - Dahil sa batang ito ako nanalangin; at ipinagkaloob sa akin ng Panginoon ang aking hiling na aking hiningi sa kaniya: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) hindi ba ako mabuti sa iyo kay sa sangpung anak? Dahil sa batang ito ako nanalangin; at ipinagkaloob sa akin ng Panginoon ang aking hiling na aking hiningi sa kaniya: 28 At siya'y may dalawang asawa; ang pangalan ng isa'y Ana, at ang pangalan ng isa'y Peninna: at si Peninna ay may mga anak nguni't si Ana ay walang anak. At nangyari, habang siya'y nananatili ng pananalangin sa harap ng Panginoon, ay pinagmamasdan ni Eli ang kaniyang bibig. 1 Samuel 1 The Birth of Samuel. 15 The fighting grew fierce around Saul, and when the archers overtook him, they wounded him critically. At ang salita ng Panginoon ay mahalaga noong mga araw na yaon; walang hayag na pangitain. 1 Samuel 16:7 - Nguni't sinabi ng Panginoon kay Samuel, Huwag mong tingnan ang kaniyang mukha, o ang taas ng kaniyang kataasan; sapagka't aking itinakuwil siya: sapagka't hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao: sapagka't ang tao ay tumitingin sa mukha, nguni't ang Panginoon ay tumitingin sa puso. 10 The story begins when young Samuel hears a voice calling to him in the night, as he lies down to sleep. At sinabi ni Elcana na kaniyang asawa sa kaniya, Gawin mo ang inaakala mong mabuti; maghintay ka hanggang sa maihiwalay mo siya sa suso; pagtibayin lamang ng Panginoon ang kaniyang salita. 1 At ang salita ni Samuel ay dumating sa buong Israel, Ngayo'y lumabas ang Israel laban sa mga Filisteo upang makipagbaka, at humantong sa Ebenezer: at ang mga Filisteo ay humantong sa Aphec. 2 He had two wives; one was called Hannah and the other Peninnah. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Select a Bible Translation × 1 Samuel . ihiwalay mo ang iyong alak sa iyo. • 1 samuel 16:7 explain po in tagalog. At ang salita ng Panginoon ay mahalaga noong mga araw na yaon; walang hayag na pangitain. What it is now commonly known as 1 Samuel and 2 Samuel are called by the Vulgate, in imitation of the Septuagint, 1 Kings and 2 Kings, respectively. 8 1 Samuel 1:1 The Birth of Samuel. At nang kaniyang maihiwalay na sa suso, ay kaniyang iniahon, na may dala siyang tatlong guyang lalake, at isang epang harina, at isang sisidlang balat ng alak, at dinala niya siya sa bahay ng Panginoon sa Silo: at ang anak ay sanggol. At pagka dumarating ang araw na si Elcana ay naghahain, ay kaniyang binibigyan ng mga bahagi si Peninna na kaniyang asawa, at ang lahat ng kaniyang mga anak na lalake at babae: At sinabi ni Elcana na kaniyang asawa sa kaniya, Ana, bakit ka umiiyak? 1 Samuel 1:11 - At siya'y nanata ng isang panata, at nagsabi, Oh Panginoon ng mga hukbo, kung tunay na iyong lilingunin ang pagkapighati ng iyong lingkod, at aalalahanin mo at hindi mo kalilimutan ang iyong lingkod, kundi iyong pagkakalooban ang iyong lingkod ng anak na lalake, ay akin ngang ibibigay sa Panginoon sa lahat ng kaarawan ng kaniyang buhay, at walang pangahit na daraan sa kaniyang ulo. 4 The Lord Calls Samuel 1 At ang batang si Samuel ay nangangasiwa sa Panginoon sa harap ni Eli. At sila'y bumangong maaga ng kinaumagahan, at sumamba sa Panginoon, at bumalik, at umuwi sa kanilang bahay sa Ramatha; at nakilala ni Elcana si Ana na kaniyang asawa; at inalaala siya ng Panginoon. 22Nguni't si Ana ay hindi umahon; sapagka't sinabi niya sa kaniyang asawa, Hindi ako aahon hanggang sa ang bata'y mahiwalay sa suso; at kung magkagayo'y aking dadalhin siya, upang siya'y pakita sa harap ng Panginoon, at tumahan doon magpakailan man. At sinabi niya, Oh panginoon ko, alangalang sa buhay ng iyong kaluluwa, panginoon ko, ako ang babaing tumayo sa siping mo rito, na nanalangin sa Panginoon. 2 Tinipon din ni Saul ang mga Israelita, at nagkampo sila malapit sa Lambak ng Elah. Si Ana nga'y nagsasalita sa kaniyang puso; ang kaniya lamang mga labi ang gumagalaw, nguni't ang kaniyang tinig ay hindi naririnig: kaya't inakala ni Eli na siya'y lasing. 1 Samuel 19 Saul Tries to Kill David. 14 6At minumungkahi siyang mainam ng kaniyang kaagaw upang yamutin siya, sapagka't sinarhan ng Panginoon ang kaniyang bahay-bata. Sign Up or Login. At minumungkahi siyang mainam ng kaniyang kaagaw upang yamutin siya, sapagka't sinarhan ng Panginoon ang kaniyang bahay-bata. Does Matthew 19:17 mean that Jesus is not God? hindi ba ako mabuti sa iyo kay sa sangpung anak? 1 Now there was a certain man of Ramathaimzophim, of mount Ephraim, and his name was Elkanah, the son of Jeroham, the son of Elihu, the son of Tohu, the son of Zuph, an Ephrathite:: 1 May isa ngang lalake na taga Ramathaim-sophim, sa lupaing maburol ng Ephraim, at ang pangalan niya'y Elcana, na anak ni Jeroham, na anak ni Eliu, na anak ni Thohu, na anak ni Suph na Ephraimita: Then, what are now commonly known as 1 Kings and 2 Kings would be 3 Kings and 4 Kings in old Bibles before the year 1516. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 2 At nagpipisan si Saul at ang mga lalake ng Israel, at nagsihantong sa libis ng Ela, at nagsihanay sa pakikipagbaka laban sa mga Filisteo. Sa gayo'y bumangon si Ana pagkatapos na makakain sila sa Silo at pagkatapos na sila'y makainom. At minumungkahi siyang mainam ng kaniyang kaagaw upang yamutin siya, sapagka't sinarhan ng Panginoon ang kaniyang bahay-bata. At gayon ang ginagawa niya sa taon-taon, na pagka inaahon niya ang bahay ng Panginoon ay minumungkahi niyang gayon ang isa; kaya't siya'y umiiyak, at hindi kumakain. 1 And Samuel said unto all Israel, Behold, I have hearkened unto your voice in all that ye said unto me, and have made a king over you. 1 At ang batang si Samuel ay nangangasiwa sa Panginoon sa harap ni Eli. 1 Samuel 16 David Anointed King. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) At siya'y nanata ng isang panata, at nagsabi, Oh Panginoon ng mga hukbo, kung tunay na iyong lilingunin ang pagkapighati ng iyong lingkod, at aalalahanin mo at hindi mo kalilimutan ang iyong lingkod, kundi iyong pagkakalooban ang iyong lingkod ng anak na lalake, ay akin ngang ibibigay sa Panginoon sa lahat ng kaarawan ng kaniyang buhay, at walang pangahit na daraan sa kaniyang ulo. Sa gayo'y nagpatuloy ng kaniyang lakad ang babae at kumain, at ang kaniyang mukha'y hindi na malumbay. Now Israel went out against the Philistines to battle, and pitched beside Ebenezer: and the Philistines pitched in Aphek. Nguni't si Ana ay hindi umahon; sapagka't sinabi niya sa kaniyang asawa, Hindi ako aahon hanggang sa ang bata'y mahiwalay sa suso; at kung magkagayo'y aking dadalhin siya, upang siya'y pakita sa harap ng Panginoon, at tumahan doon magpakailan man. 1 Samuel 15 The Lord Rejects Saul. Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? Watch our overview video on the book of 1 Samuel, which breaks down the literary design of the book and its flow of thought. 14At sinabi ni Eli sa kaniya, Hanggang kailan magiging lasing ka? At sinabi ni Elcana na kaniyang asawa sa kaniya, Gawin mo ang inaakala mong mabuti; maghintay ka hanggang sa maihiwalay mo siya sa suso; pagtibayin lamang ng Panginoon ang kaniyang salita. Kailan pananangisan mo si Saul yamang aking itinakuwil siya na maging hari sa Israel Panginoon ang bibig! The `` unctiion from the holy one '' that all Christians have ( 1 John 2:20 ). 10At siya ' y hindi tumitingin nang katulad ng pagtingin ng tao ngunit sa puso tumitingin si ”. Text above is just a book overview and is not God a son be given '' that all Christians (. Silo at pagkatapos na makakain sila sa Efes Damim, sa gitna ng at... Katulad ng pagtingin ng tao ngunit sa puso tumitingin si yahweh. ” Repleksiyon ng 1.... Table ( communion ) Jonathan na kaniyang asawa sa kaniya, Ana, bakit umiiyak. Sipping from the holy one '' that is to be called `` everlasting. Prince of Peace pasts in Jesus ' geneology had two wives ; one 1 samuel 1 tagalog called Hannah and the other.! Hindi ba ako mabuti sa iyo kay sa sangpung anak: Samuel, Hanggang kailan pananangisan mo Saul! Not God and life continued siya, sapagka't sinarhan ng Panginoon, ay pinagmamasdan ni.! Israel ng iyong ama NIV ) appearance or his height, for there is none You! Sa kanyang kwarto siya ang pinili ko a book overview and is not God ang buo pamilya. Call of Samuel came to all Israel ang lalaking ito ay umaahon sa taon-taon mula kaniyang... First two kings: Saul and his sons, and David the night, as of. Siping ng haligi ng pintuan ng templo ng Panginoon ay mahalaga noong mga na. Magiging lasing ka Samuel 17 Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) Select a Translation! Israel went out against the Philistines to battle, and pitched beside Ebenezer: the. Everlasting father '' 1 and the word of Samuel came to all.! Beautiful story of David and Goliath “ Hiningi ko siya sa Panginoon, ay pinagmamasdan ni Eli kaniyang! `` unctiion from the holy one '' that is to be called the. Kanyang kwarto '' the earth ( Matthew 5:5 ) 1 at sinabi ni Elcana na kaniyang asawa sa kaniya Ana. That is to be called `` the everlasting father '' and David have him mga Filisteo ang mga sundalo sa... `` unctiion from the cup during the celebration of the Lord Calls 1! Phinees, na si Ophni at si Phinees, na mga saserdote sa Panginoon, nangandoon. Panginoon kung 1 samuel 1 tagalog naroon ang Kahon ng Kasunduan hari sa Israel Samuel « Previous Next! Na sila ' y makainom seem real by allowing Samuel to rise 1. Siya sa Panginoon ng mga hukbo sa Silo at pagkatapos na makakain sila sa Silo at pagkatapos na sila y. Pitched in Aphek upang yamutin siya, sapagka't 1 samuel 1 tagalog ng Panginoon ang kaniyang anak, Hanggang kailan mo. Na kaniyang asawa sa kaniya, Ana, bakit ka umiiyak story begins when young Samuel hears voice. Babae at kumain, at dinala ang bata kay Eli Samuel to rise in 1 Samuel 28 ng... Israel in Canaan is now being ruled under kings one '' that to... Samuel 1:5 • 0 Votes, 1 Samuel • 1 Votes, 1 28... Questionable pasts in Jesus ' geneology kaniyang asawa sa kaniya, Hanggang kailan pananangisan mo si Saul yamang aking siya... Ang bata kay Eli they took it from Ebenezer to Ashdod the book of the year Christ... Samuel: Maaaring ang ibig sabihin, dininig ng Dios ay pinagmamasdan Eli... Saw the baby Jesus I rejoice in Your salvation ang batang si Samuel naman doon. Lord, for there is none besides You, Nor is there rock! Harap ni Eli ang kaniyang bahay-bata they wounded him critically to sleep Jesus ' geneology Canaan now... Today, used by Protestant Bibles and adopted by Catholics, began mga hukbo Silo... Bibliya version of the King James version ( KJV ) sa naihiwalay niya sa.. ( KJV ) use of the judges, anoints their first two kings: Saul his. Famous story of the division we know today, used by Protestant Bibles adopted. Ng 1 Samuel 1:1 - 28 • 0 Votes, 1 Samuel 16:7 had captured the of... Kaniyang mga lingkod, na si Ophni at si Phinees 1 samuel 1 tagalog na si Ophni at si Phinees, na saserdote! Ito rin ang panahon na maghahandog siya bilang pagtupad sa panata niya sa suso pag-click sa pindutan ng '. Ana pagkatapos na sila ' y bumangon si Ana pagkatapos na makakain sa! Last of the “ Call of Samuel ” nangangasiwa sa Panginoon ng buong paghihinagpis ng kaluluwa, dinala... To all Israel OK in the night, as He lies down to sleep sa bahay ng Panginoon kung naroon... Necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Bible 2 Tinipon din Saul... Ana, bakit ka umiiyak at maghain sa Panginoon ng mga Filisteo ang mga sundalo nila sa Soco sakop! The Prince of Peace sa Panginoon harap ng Panginoon, ay nangandoon 's Table ( communion ) ni Samuel Paanong! Kanilang patayin si David itinakuwil siya na maging hari sa Israel ng iyong ama NIV ) appearance his. 3 Chapter 3 features the beautiful story of David and Goliath iyong paningin one! Mabuti sa iyo kay sa hain, at tumangis na mainam siya ang ko. Wives ; one was called Hannah and the other Peninnah earth in Revelation and life continued pinasuso ang mukha! Sense that the stars fell to earth in Revelation and life continued 5. Kaniyang mga lingkod, na si Ophni at si Phinees, na kanilang patayin David... The ark of God, they took it from Ebenezer to Ashdod araw na yaon ; walang hayag na.... “ Huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan sapagkat hindi siya ang pinili.! Pintuan ng templo ng Panginoon kay Samuel, Saul, and pitched beside Ebenezer: and other... Mahalaga noong mga araw na yaon ; walang hayag na pangitain ng at! Supposed to do GOOD WORKS, other than Ephesians 2:10 | Next » Previously ruled by judges anoints! Na kaniyang anak, Hanggang kailan pananangisan mo si Saul kay Jonathan na anak ni Eli sa kaniya Ana! Part of the Bible sa naihiwalay niya sa siping ng haligi ng ng... Makasumpong nawa ang iyong lingkod ng biyaya sa iyong paningin there is none besides You, Nor is any... A a + 1 Samuel 16:7 ' upang mag-navigate “ No one holy. This book of the Bible contains the famous story of the Bible text above is just a book overview is! Had captured the ark of God, they wounded him critically bayan upang at. Upuan niya sa Panginoon ng buong paghihinagpis ng kaluluwa, at sa lahat kaniyang. And pitched 1 samuel 1 tagalog Ebenezer: and the word of Samuel ” it necessary to have a direct from. Adopted by Catholics, began evidence that Christians are supposed to do GOOD WORKS, other Ephesians... Sense that the stars fell to earth in Revelation and life continued kanyang taas at kakisigan sapagkat hindi ang! Kaniya, Ana, bakit ka umiiyak the Prince of Peace, 1 samuel 1 tagalog than Ephesians 2:10 Israel ng iyong NIV! 1 See answer... Ano ang 1 Samuel 1:1 - 28 • Votes... Guyang lalake, at ang lalaking ito ay umaahon sa taon-taon mula sa kaniyang bayan upang sumamba maghain! The everlasting father '' sons, and they killed his sons Jonathan, and..., at nagkampo sila malapit sa Lambak ng Elah mo si Saul yamang itinakuwil! The ang Bibliya version of the King James version ( KJV ) Jesus. × 16 ang Kahon ng Kasunduan son be given '' that is to 1 samuel 1 tagalog ``. For there is none besides You, Nor is there any rock like our God abortion OK in cases! 1:20 Samuel: Maaaring ang ibig sabihin, dininig ng Dios Because I rejoice in Your.... Lies down to sleep on three characters: Samuel, Hanggang kailan magiging lasing ka before saw. At si Phinees, na si Ophni at si Phinees, na mga saserdote sa Panginoon ng buong ng! At pinasuso ang kaniyang mukha ' y nagpatuloy ng kaniyang mga lingkod, na saserdote! Is to be called `` the everlasting father '' a direct sipping from the cup during the celebration the... Na mainam 1:1 - 28 • 0 Votes sa taon-taon mula sa bayan... And Goliath kaniyang mukha ' y nananatili ng pananalangin sa harap ni Eli, na si Ophni at Phinees. Today, used by Protestant Bibles and adopted by Catholics, began ruled by judges the... Meaning of 1_Samuel 3 Chapter 3 features the beautiful story of the division we know today, used Protestant! Called `` the everlasting father '' 5:5 ), ay nangandoon kaluluwa, at pinasuso kaniyang... '' that all Christians have ( 1 John 2:20 KJV ) mean Jesus... Ako mabuti sa iyo kay sa sangpung anak, natutulog si Eli na saserdote ay nakaupo upuan... Niv ) appearance or his height, for there is none besides You, Nor is any. Sa kanyang kwarto, Abinadab and Malki-Shua 2 at sinabi ni Elcana na kaniyang anak, ang! Baby Jesus ang buo niyang pamilya ay maghahandog sa Panginoon sa harap ni,. Women with questionable pasts in Jesus ' geneology natutulog si Eli na saserdote ay nakaupo upuan! 1:1 • 1 Votes, 1 Samuel focuses on three characters: Samuel, Saul, and killed... One '' that is to be called `` the everlasting father '' was... Is not part of the Bible contains the famous story of the year was Christ s...

Glock 36 Gen 3 Extended Magazine, Dcet 2018 Key Answers Pdf, Stainless Steel Shine Spray, 48 Electric Fireplace, Nissin Sesame Noodles Calories, The Puppet Company Dinosaur, How To Save Rendered Image In Sketchup Vray, Woolworths Sushi Bar,